donderdag 6 oktober 2022
 
Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligers vormen de drijvende kracht binnen uw sportvereniging. Is deze motor van uw vereniging een goed geoliede machine? Of zoekt u nog naar smeerolie die de machine, mogelijk op onderdelen, op gang houdt en een belangrijke bijdrage levert aan het voortbestaan van de vereniging?

Wat en hoe
Het thema 'Vrijwilligers' binnen uw vereniging kent verschillende invalshoeken. Heel praktisch als het gaat om het werven van de vrijwilligers tot wat abstracter als u denkt aan het ontwikkelen van het vrijwilligersbeleid waarin het hoe en wat rond het thema duidelijk is verwoord.

In aansluiting hierop bieden wij diverse bijeenkomsten of cursussen:

Vrijwilligersbeleid (cursus).
Goed vrijwilligersbeleid omvat vele elementen, zoals het werven binnen verschillende doelgroepen, het opleiden van vrijwilligers en het organiseren van extra activiteiten. Deze cursus gaat in op vrijwilligersbeleid in z’n algemeenheid de situatie bij de eigen vereniging of organisatie, het werven, motiveren en behouden van vrijwilligers en specifieke knelpunten.

Vrijwilligerscoördinator (cursus)
Een vrijwilligerscoördinator stuurt vrijwilligers centraal aan, voert een duidelijk beleid en zorgt ervoor dat het vrijwilligerskorps een geoliede machine is en blijft. Deze cursus leidt coördinatoren op die vervolgens in staat zijn zelfstandig het vrijwilligersbeleid van de sportvereniging of -organisatie vorm en inhoud te geven.

Werven van vrijwilligers (Methode Berkum)
In opdracht van de Atletiekunie is er in 2011 een zeer praktische cursus voor het werven van vrijwilligers ontwikkeld. Deze is gebaseerd op de Methode Berkum, en is verbeterd op die punten die daar als knelpunt werden bestempeld. Er wordt gewerkt met een zeer gedetailleerd stappen- en tijdsplan waarin de leden worden gebeld door leden om vrijwilliger te worden. De resultaten bij de deelnemende Atletiekverenigingen waren zeer positief!

Modulair aanbod
Iedere vereniging kent eigen knelpunten op het gebied van vrijwilligersbeleid. Met het modulair aanbod op het gebied van vrijwilligersbeleid kunt u de juiste knelpunten aanpakken. De modules bestaan uit diverse vormen zoals schriftelijk materiaal, themabijeenkomsten, workshops, cursussen en projecten op maat. Meestal ziet een ondersteuningstraject er als volgt uit: Inventariseren van de beginsituatie, de gewenste situatie schetsen, een stappenplan maken en het daadwerkelijk uitvoeren.

Duur van de bijeenkomsten
De duur van de verschillende bijeenkomsten en cursussen op het thema 'Vrijwilligers' is afhankelijk van de keuze die u hierin maakt. Informeer naar de mogelijkheden. De gemiddelde duur van een traject over 'Vrijwilligersbeleid' omvat vier bijeenkomsten en één terugkombijeenkomst. Op verzoek zijn er meerdere varianten mogelijk.

Meer informatie
Neem voor meer informatie over de inhoud van de verschillende mogelijkheden binnen dit thema en de bijkomende kosten contact op met consultant Peter van Diermen via T 088 246 81 00 of stuur een e-mail. De verschillende bijeenkomsten en cursussen worden door het hele land georganiseerd dus ook in uw regio of gemeente. Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.
 

Tips

  • Als u collega-verenigingen in uw omgeving kent die ook belangstelling hebben voor een bijeenkomst of cursus dan vallen de kosten lager uit. Wij maken graag vrijblijvend een offerte voor uw vereniging of organisatie.
     
  • Vrijwilligersbeleid wordt door veel gemeenten en sportbonden belangrijk gevonden. Dat leidt vaak tot subsidiemogelijkheden voor cursussen op dit gebied. Dit kan u aardig wat geld schelen. Wij kunnen hierbij bemiddelen.
     
SPORTKALENDER
evenement aanmelden
meer