zaterdag 18 september 2021
 
Plezier met Positief Sportklimaat binnen vereniging en in de buurt!

Voor sporters is plezier de basis van het sporten. Maar wanneer hebben sporters plezier? Positieve omgang met medesporters, positieve coaching, een leuke sfeer binnen het team, de groep en de buurt spelen hierbij een belangrijke rol. Meer plezier betekent ook meer sociale binding en betrokkenheid. Dit heeft effect op de positieve omgang binnen de vereniging en/of in de buurt.

Praktijkvoorbeeld: Positieve omgang binnen de vereniging
“We vragen de meiden altijd hoe het met ze gaat”, vertelt de gymnastiektrainster. “Soms leidt zo’n vraag tot een persoonlijk gesprek, maar zelfs als het niet zover komt, geeft het vertrouwen als blijkt dat de trainers oog hebben voor de meiden. Door die belangstelling voelen ze dat zij er voor de club toe doen”.

Praktijkvoorbeeld: Opvoedfunctie van de sport
Tijdens een wedstrijd van het unihockey schooltoernooi maakte de keeper twee fouten. Dit leidde tot verlies van de wedstrijd. Na afloop kwam de keeper naar de teambegeleider en zei: "Sorry, ik heb de wedstrijd verpest door die twee blunders." De tranen stonden in zijn ogen." Liet je die ballen expres door? Natuurlijk niet. Iedereen maakt weleens een fout, zei de teambegeleider." Dat hoort bij het spel. We zijn één team waarin iedereen hele goede dingen doet, maar soms ook minder goede dingen. Het hoort er allemaal bij. We winnen of verliezen als team!" Opgelucht voegde de keeper zich weer bij zijn team.

Praktijkvoorbeeld: Ongewenst gedrag
Het was een belangrijk voetbalduel, want bij winst was één van de twee elftallen kampioen. Ondanks die spanning bleef de sfeer op het veld goed, tot in de slotfase twee spelers in de clinch raakten over een overtreding. De vader van het slachtoffer van de overtreding rende het veld op, sloeg de trainer van de tegenpartij en ging op jacht naar de overtreder. "De impact van dit soort ontsporingen is groot”, vertelt de trainer van één van de twee teams. De angst bij de kinderen zit diep. De grote vraag is óf en hoe we twaalf jongens zaterdag weer aan het voetballen krijgen."

Aanpak en actie
Vaak hebben verenigingen en sportaanbieders in de buurt geen gerichte aandacht voor het thema positief sportklimaat totdat zich negatieve trends voordoen zoals terugloop van het ledenaantal of deelnemers, kader tekort, negatieve sfeer, of een incident tijdens of rondom een wedstrijd of activiteit. Over positief sportklimaat ligt beleidsmatig vaak weinig vast en - nog belangrijker - ontbreekt onderlinge afstemming binnen de vereniging en/of in de buurt.

Het realiseren van een positief sportklimaat leidt tot een positieve omgang binnen de vereniging en in de buurt . Bovendien helpt een positief sportklimaat bij het voorkomen van excessen en het vervullen van de opvoedfunctie de sport. Vanuit ervaringen in de afgelopen jaren heeft de Stichting NSA een werkdocument “Naar een positief sportklimaat’’ samengesteld. Het werkdocument inspireert verenigingen en sportaanbieders in de buurt om aan de hand van vier vragen het eigen sportklimaat te beoordelen en waar mogelijk te verbeteren.

‘Naar een positief sportklimaat’ is bewust geen kant-en-klaar stappenplan, omdat de verschillen in problematiek tussen sportverenigingen veel te groot is om in een enkel plan te vatten. Het werkdocument wil in de eerste plaats verenigingen bewust maken van aspecten die bijdragen aan een positief sportklimaat. Het zet verenigingen aan het denken over de eigen sfeer en geschreven en ongeschreven regels binnen de eigen gelederen. Dat begint met de vraag: hoe gaan we binnen de vereniging op dit moment eigenlijk met elkaar om?

'Naar een positief sportklimaat' daagt verenigingen uit goed over die vraag na te denken en nodigt uit daarbij breed te kijken. De sfeer binnen een vereniging wordt immers niet alleen bepaald door bestuurders en sporters. Ook ouders van jeugdleden, scheidsrechters en trainers hebben hun invloed. Terecht besteedt ‘Naar een positief sportklimaat’ dan ook aandacht aan die geledingen binnen verenigingen.

Het resultaat van de inventariserende vraag naar het actuele sportklimaat leidt onherroepelijk tot de vraag: wat voor vereniging willen we zijn? En natuurlijk: hoe bereiken we dat? Tal van voorbeelden in het werkdocument bieden hiervoor handreikingen en tips. En als er dan, al dan niet dankzij o.a. de aanpak 'Naar een positief sportklimaat', een positief sportklimaat heerst, krijgt ook de vraag ' Hoe zorgt een vereniging ervoor dat het zo positief blijft?' de nodige aandacht.

Voor verenigingen en sportaanbieders in de buurt is het belangrijk om op eigen wijze en in eigen tempo tot een positief sportklimaat te komen. Dat maakt de kans het grootst dat een vereniging en/of sportaanbod in de buurt tot blijvende verbeteringen komt.

Waarderende benadering
De NSA biedt procesbegeleiding aan werkgroepen van sportverenigingen en/of organisaties in de buurt om een positief sportklimaat te realiseren. Daarbij gebruikt de NSA de methode ’Waarderende benadering’. Het accent van deze benadering ligt op het samenbrengen van mensen, het voeren van gesprekken, de onderlinge verbinding en de afstemming om tot een gezamenlijke aanpak te komen. De benadering gaat uit van positieve krachten binnen de vereniging, organisatie of buurt.

Informatie
Wilt u meer weten over de aanpak of het werkdocument? Neemt u dan contact op met consultant Klaasjan Takken, via T 088 246 81 00.

<< Terug naar nieuwsarchief
SPORTKALENDER
evenement aanmelden
meer