dinsdag 25 april 2017
 
Opleidingen

In de nieuwe Kwalificatie Structuur Sport (KSS) heeft de Stichting NSA een competentiegerichte opleiding, de Leider Sportieve Recreatie (LSR), niveau 1, 2 en 3 (van de kwalificatiestructuur sport) ontwikkeld. Deze opleidingen zijn erkend door het ministerie van VWS en wordt georganiseerd door ROC’s, gemeenten, kinderopvangorganisaties, penitentiaire inrichtingen, jeugdwerkinstellingen, speeltuinverenigingen e.d. De opleidingen biedt iedereen van 14 jaar en ouder de mogelijkheid een erkend sportdiploma te halen.

Voor meer informatie klik hier