zondag 14 april 2024
 
Auditering van start

 

Het doel van de Audit Sportkader is het op transparante, betrouwbare en valide wijze vaststellen of de toetsing van (opgeleid) sportkader door sportbonden inhoudelijk en procedureel in overeenstemming is met de Kwalificatie Structuur Sport en de daarop gebaseerde model toetsdocumenten.

De afgelopen weken is de Stichting NSA bezig geweest met het in gang zetten van de externe auditering. Vrijdag 17 december zal het 1e deel van de auditering in Soest plaatsvinden.

De auditering wordt eens in de twee jaar uitgevoerd. Eens in de vier jaar door de Stichting NSA zelf (interne audit), en eens in de vier jaar door NOC*NSF. Dit betreft de externe auditering. Bij goedkeuring wordt onze licentie met vier jaar verlengd.

SPORTKALENDER
evenement aanmelden
meer