woensdag 17 juli 2024
 
Vertrouwenscontactpersoon

Wat is een Vertrouwenscontactpersoon (VCP)?
De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de NSA het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VCP fungeert als eerste opvang voor deelnemers, kaderleden, docenten en vrijwilligers met een klacht of een vraag. Zij biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseert en stimuleert de VCP de NSA om preventieve maatregelen te nemen.

De VCP zal niet zelf inhoudelijk de klachten behandelen, maar proberen de weg naar een goede oplossing aan te geven. De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Zij kan u informeren over de procedures en mogelijk vervolgstappen of u doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van het vertrouwenspunt sport van NOC*NSF, welke getraind zijn om de inhoudelijke begeleiding te geven. In een vertrouwelijk gesprek helpen zij je bij het doen van je verhaal. Bijvoorbeeld over zaken als doping, matchfixing, eetstoornissen en seksuele intimidatie.
De VCP is er voor deelnemers, sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, docenten, vrijwilligers, bestuursleden, etc.

Elke bij NOC/NSF aangesloten sportbond of organisatie heeft een VCP en iedere vereniging of organisatie in de sport of sportieve recreatie moet er een hebben.

Activiteiten Vertrouwenscontactpersoon
De VCP wordt geacht om te handelen volgens een bepaald
protocol.
De activiteiten van een VCP zijn:
• Eerste opvang/aanspreekpunt;
• Doorverwijzen;
• Preventieactiviteiten.

Opleiding voor Vertrouwenscontactpersonen
De opleiding is bedoeld voor professionals en vrijwilligers. NOC*NSF biedt een opleiding aan voor VCP binnen sportbonden en sportverenigingen en organisaties die sportieve activiteiten organiseren en hiervoor kader opleiden. Deelnemers aan de training hebben een leeftijd van minimaal 25 jaar en HBO-denkniveau. De VCP-en vervullen geen bestuursfunctie.

De Vertrouwenscontactpersoon van de NSA is
Marian Berg. U kunt met haar in contact komen via haar mobiele telefoonnummer: 0628816828
Het Vertrouwenspunt Sport is bereikbaar via:
Telefoon: 0900-202 55 90
WhatsApp: 06-53646928
E-mail: vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl
Het kan ook volledig anoniem via www.speakupfeedback.eu/web/vertrouwenspuntsport

 

SPORTKALENDER
evenement aanmelden
meer