donderdag 29 februari 2024
 
Leider Sportieve Recreatie - niveau 2

De cursus Leider Sportieve Recreatie (LSR) niveau 2 leidt cursisten op tot assistent sportleider.

 

Leuk dat u interesse heeft in de cursus 'Leider Sportieve Recreatie' niveau 2. Deze opleiding is gericht op het leren van de volgende vaardigheden:

 • Les- en leiding geven aan kleine groepen van max. 6 personen;
 • Onder verantwoordelijkheid van iemand met een niveau 3 opleiding grotere groepen begeleiden;
 • aanbieden en aanpassen van verschillende sportieve en recreatieve sportieve activiteiten;
 • activiteiten meehelpen te organiseren;
 • EHB(S)O, eerste hulp bij (sport) ongelukken;
 • veilige sportsituaties creëren;
 • het reflecteren/terugkijken op u eigen handelingen.

Deze vaardigheden worden behaald door het volgen van de volgende activiteiten:

 • 25 lesuren
 • 2 uur persoonlijke coaching. 

Proeve van bekwaamheid (Examen) 2.1.
Geven van een sportles of het leiden van een kleine activiteit.

 • U gaat 1 les begeleiden van iemand met een niveau 3 diploma. 
 • Deze les wordt beoordeeld, u krijgt een cijfer voor deze les.

Proeve van bekwaamheid (Examen) 2.3.
Het assisteren bij grotere activiteiten en/of evenementen.

 • U gaat assisteren bij een grote activiteit.
 • U gaat een verslag maken over deze activiteit en deze wordt beoordeeld.

Stagelopen - 15 uur.

 • U gaat 15 uur stagelopen bij een sportvereniging, jongerencentrum, Sport-BSO of een andere organisatie welke sportactiviteiten aanbiedt.
 • U gaat stagelopen bij een organisatie waar een stagebegeleider aanwezig is met een niveau 3 diploma. 
 • U gaat tijdens deze stage een sportbegeleider assisteren met het lesgeven aan kleine groepen.

 Heeft u vragen of opmerkingen? Neemt u dan contact op met Peter van Diermen via T 088 246 81 00.
 

SPORTKALENDER
evenement aanmelden
meer