donderdag 29 februari 2024
 
Leider Sportieve Recreatie - niveau 3

De cursus Leider Sportieve Recreatie (LSR) niveau 3 leidt cursisten op tot zelfstandige sportleiders.

 

Leuk dat u interesse heeft in de cursus 'Leider Sportieve Recreatie' niveau 3. Deze opleiding is gericht op het leren van de volgende vaardigheden:

 • les- en leiding geven;
 • aanbieden en aanpassen van verschillende sportieve en recreatieve sportieve activiteiten;
 • vrijwilligers aansturen;
 • activiteiten organiseren;
 • EHB(S)O, eerste hulp bij (sport) ongelukken;
 • veilige sportsituaties creëren;
 • het reflecteren/terugkijken op u eigen handelingen.

Deze vaardigheden worden behaald door het uitvoeren van de volgende activiteiten:
Contacturen/lesuren - 40 uur.

 • 30 lesuren.
 • 10 uur eigen keuzeblok, u mag zelf een onderwerp kiezen.
 • 2 uur persoonlijke coaching.

Proeve van bekwaamheid - PVB (Examen) 3.1.
Geven van een sportles of het leiden van een kleine activiteit.

 • U gaat 6 lessen voorbereiden.
 • 1 les gaat u in de praktijk geven en deze les wordt beoordeeld.

 
Proeve van bekwaamheid - PVB (Examen) 3.3.
Het organiseren van een grotere activiteiten en/of evenementen.

 • U gaat een grote activiteit organiseren (bijvoorbeeld een sportdag).
 • Hierover gaat u een verslag schrijven en dit verslag wordt beoordeeld. 


Proeve van bekwaamheid - PVB (Examen) 3.4.
Het aansturen van kader (vrijwilligers of LSR'ers niveau 2).

 • U gaat vrijwilligers aansturen (bijvoorbeeld op de door u georganiseerde activiteit).
 • Hierover gaat u een verslag schrijven en dit verslag wordt beoordeeld.


Stagelopen - 30 uur.

 • U gaat 30 uur stage stagelopen bij een sportvereniging, jongerencentrum, Sport-BSO of een andere organisatie welke sportactiviteiten aanbiedt.
 • U gaat tijdens deze stage opdrachten maken uit de LSR map en lesgeven aan groepen. 

Heeft u vragen of opmerkingen? Neemt u dan contact op met Peter van Diermen via T 088 246 81 00.
 

SPORTKALENDER
evenement aanmelden
meer