donderdag 6 oktober 2022
 
Beleid in de praktijk

Verenigingsbeleid? Daarvoor hebben we op dit moment te weinig tijd…
Het beleid van de vereniging heb ik wel in m’n hoofd, maar staat nog niet op papier…

Dit zijn veel gehoorde opmerkingen in overlegsituaties met verenigingsbestuurders. Het is ook niet makkelijk verenigingsbeleid op papier te zetten en uit te voeren. Het is echter wel van belang voor een goede gang van zaken binnen de sportvereniging! Want het kan toch niet zo zijn, dat de vereniging geen duidelijk doel voor ogen heeft, (prestatie- of recreatiesport bevorderen) of dat men eigenlijk nooit nagedacht heeft over het feit of men nu de jeugd, volwassenen of ouderen wil bereiken met de sportactiviteiten?

Wat en hoe
Veel bestuurders hebben het echter te druk met rondkrijgen van de ‘lopende zaken’, waardoor er geen tijd is voor beleid. De bijeenkomst 'Beleid in de praktijk' geeft handvatten hoe u als vereniging hiermee kunt omgaan. Ondersteund door een consultant van de NSA kunt u binnen uw vereniging een start maken met het opstellen van een verenigingsbeleidsplan. Hierin wordt het beleid voor de toekomst van de vereniging uitgestippeld. De bijeenkomst is bedoeld voor alle (sport)verenigingen die informatie willen over, of willen starten met het opzetten en uitvoeren van een verenigingsbeleidsplan voor de eigen sportvereniging.

Tijdens de bijeenkomst 'Beleid in de praktijk' daagt de NSA-adviseur u uit en prikkelt hij u te starten met het opstellen van een verenigingsbeleidsplan. Waarbij tevens ‘tips en trucs’ worden gegeven voor de praktische uitvoering van dit nieuwe beleid. De volgende onderwerpen komen hierbij aan bod:
 

 • Welke fasen zijn er in dit proces?
 • Wie doen er mee?
 • Formuleren van beleid en tijdsplanning;
 • Opstellen van draaiboek;
 • Organiseren;
 • Formuleren van doelstellingen;
 • Valkuilen vermijden;
 • Conclusies trekken en de besluiten formuleren.

De presentatie wordt met interactieve werkvormen levendig en boeiend gemaakt. Ervaring leert dat gespreksstof voor de nabije toekomst is gegarandeerd!

Duur van de bijeenkomsten
Een bijeenkomst over het thema 'Beleid in de praktijk' wordt aangeboden als:

 • themapresentatie;
 • interactieve workshop
 • cursus van meerdere dagdelen
 • ondersteuning op maat.

De duur van de bijeenkomsten is afhankelijk van de keuze die u hierin maakt. Informeer naar de mogelijkheden

Meer informatie
Neem voor meer informatie over de inhoud van deze bijeenkomsten en de bijkomende kosten contact op met consultant Peter van Diermen via T 088 246 81 00 of stuur een e-mail.

SPORTKALENDER
evenement aanmelden
meer