dinsdag 21 maart 2023
 
Fair Play (clinic basisonderwijs)

Met plezier sporten en bewegen in de gymles en op het schoolplein!

'Fair Play' begint al op het schoolplein. Ook al zijn kinderen klein, ze kunnen soms erg gemeen doen tegen elkaar. Toch wil bijna ieder kind gezellig meedoen aan sport- en spelactiviteiten op school. Niet alleen op het schoolplein, maar ook in de gymles. Ziet u als leerkracht wel eens onsportief gedrag? uitsluiting van bepaalde kinderen? Pesten, fysiek ruw spel en grof taalgebruik? Dan is het tijd om te werken aan 'Fair Play'.

Wat en hoe?
Deze clinic maakt leerlingen en docenten bewust van het thema en geeft oplossingen hoe je 'Fair Play' kunt organiseren en bevorderen. Het doel van de clinic is het 'Fair Play'-besef bijbrengen bij leerlingen en hen te leren sportief en respectvol met elkaar om te gaan tijdens de gymles en op het schoolplein. Omdat het voor kinderen zo praktisch mogelijk toepasbaar moet zijn, wordt de les in de gymzaal gegeven. De theorie, voorbeelden uit de praktijk en de spelvormen worden aan elkaar gekoppeld en afgestemd op de leeftijd van de leerlingen. Na de clinic beseffen kinderen dat het bij sport- en spelactiviteiten niet alleen om winnen gaat, maar dat spelplezier ook heel belangrijk is. Na deze les ontdekken de leerlingen dat er zonder regels een chaos in de les ontstaat. Dit draagt bij tot meer respect voor beslissingen van docenten en trainers. De clinic is erop gericht dat kinderen zich sportiever en respectvoller gedragen, zowel tijdens de gymles als op het schoolplein.

Duur van de clinic
De clinic voor leerlingen duurt twee blokuren van 50 tot 60 minuten. Hierin is een theoriedeel en een praktijkdeel opgenomen.

Meer informatie
Neem voor meer informatie over de inhoud van de clinic en de bijkomende kosten contact op met consultant Bep Timmer via T 088 246 81 00 of stuur een e-mail. Als uw school meerdere clinics afneemt geldt een lager tarief voor de aansluitende clinic(s).

SPORTKALENDER
evenement aanmelden
meer