donderdag 6 oktober 2022
 
Seksuele diversiteit; iedereen hoort er bij! (primair en voortgezet onderwijs)

Workshop Iedereen op school hoort erbij!

Uit onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren thuis en op school te weinig horen en lezen over verschillen in seksuele voorkeur. Volgens het kabinet is het hard nodig dat scholen meer aandacht geven aan deze verschillen. Lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders worden geconfronteerd met pesten, discriminatie en geweld. Dit moet stoppen want iedereen op school hoort er bij en verdient een veilige plek. Minister Marja van Bijsterveldt vindt dat iedereen op school een veilige plek verdient. Daarnaast past voorlichting over seksuele diversiteit volgens haar goed binnen een school als waardengemeenschap, waar iedereen erbij hoort en heeft daarom toegezegd de scholen vanaf het najaar 2012 te verplichten aandacht te besteden aan seksuele diversiteit. 

Het Ministerie van OCW stimuleert 140 scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs de komende twee jaar in het bijzonder om aan de slag te gaan met voorlichting over seksuele diversiteit. De geselecteerde scholen zetten zich in om een veilig en tolerant schoolklimaat te creëren, ook voor lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT) jongeren. 

 Wat en hoe
De NSA heeft een workshop ontwikkeld om seksuele diversiteit in het primair en voortgezet onderwijs bespreekbaar te maken door voorbeelden uit de sport te gebruiken. Sport spreekt kinderen aan en hierdoor ontstaat er een laagdrempelige manier kinderen in het kader van 'Iedereen hoort er bij!' kennis te laten maken met het onderwerp seksuele diversiteit.

Tijdens de workshop wordt door interactief spel, foto's, film en een discussiespel homoseksualiteit (in de sport) besproken en krijgen kinderen inzicht hoe zij kunnen omgaan met die seksuele verschillen! We willen hiermee bereiken dat kinderen zien dat iedereen anders is/mag zijn en dat ze zich bewust worden van vooroordelen en stereotype beelden over seksuele diversiteit en de impact inzien van scheldwoorden als 'homo' en 'mietje'.

Duur van de workshop
Om het thema 'Seksuele diversiteit' goed te kunnen behandelen duurt de workshop anderhalf uur.

Meer informatie
Neem voor meer informatie over de inhoud van deze workshop en de bijkomende kosten contact op met consultant Bep Timmer via T 088 246 81 00 of stuur een e-mail.
De kosten voor een workshop zijn afhankelijk van de duur van de workshop.

SPORTKALENDER
evenement aanmelden
meer