donderdag 6 oktober 2022
 
Ouders Graag Gezien

Cursus Ouderparticipatie
Van supporter tot vrijwilliger

Ouders vormen een belangrijke doelgroep voor de sportvereniging. Zij zijn het die hun kinderen stimuleren deel te nemen aan sport. De kunst voor verenigingen is betrokken ouders te krijgen die graag hun steentje willen bijdragen. Ouders geven aan hiertoe bereid te zijn maar verwachten dat de eerste stap gezet wordt door de vereniging.
Ouders vragen veel van hun kinderen. Ze moeten niet alleen goed zijn op school, maar ook uitblinken op sportief gebied. De betrokkenheid van ouders bij hun sportende kinderen is goed, maar daarbij zijn ze niet zelden zó fanatiek, dat het erop lijkt of ze het spel soms helemaal willen overnemen.

Wat en hoe
De cursus helpt uw organisatie te bouwen aan een duurzame relatie met ouders van jonge sporters. Met praktische acties worden ouders gestimuleerd aandacht te schenken aan het sporten van hun kinderen in de brede zin van het woord. Dat wil zeggen in de zin van het positieve effect dat ze meer bereid zijn vrijwilligerstaken te vervullen, maar ook in de zin van supportersgedrag. Aan het eind van de cursus heeft u bereikt dat u ouders structureel informeert over uw vereniging waardoor u meer betrokken ouders krijgt. Betrokken ouders kunt u inzetten voor kleine en grote vrijwilligerstaken. Om duurzaamheid voor ouderparticipatie te realiseren wordt ouderbeleid verankerd in uw verenigingsbeleid. Tot slot wordt u in staat gesteld positief supportergedrag van ouders te stimuleren en te bevorderen. De NSA helpt u die eerste stap te zetten voor een structureel georganiseerde ouderparticipatie.

Cursusduur
De duur van de cursus is afhankelijk van uw wensen als vereniging. Richt u zich op specifieke groepen ouders, wilt u de relatie met alle ouders versterken of gaat het erom dat ouders meer ingezet worden als vrijwilliger? Dit zijn factoren die de duur van de cursus beïnvloeden.

Meer informatie
Neem voor meer informatie over de inhoud, duur van en bijkomende kosten van deze cursus contact op met consultant Bep Timmer via T 088 246 81 00 of stuur een e-mail.
Wij merken in het bijzonder op dat het kostentechnisch aantrekkelijk is de cursus met meerdere verenigingen te volgen zodat de kosten gedeeld kunnen worden. Daarnaast zijn er vaak mogelijkheden voor cofinanciering.
 

SPORTKALENDER
evenement aanmelden
meer