donderdag 6 oktober 2022
 
Verzilver je club! (seniorenbeleid)

Gezien de demografische ontwikkelingen worden ouderen voor (sport)verenigingen een steeds belangrijker groep. Aandacht voor de seniorvriendelijkheid van uw vereniging is daarom voor elke vereniging een punt van aandacht. De NSA heeft met steun van het Ministerie van VWS het project ‘Verzilver je club!’ ontwikkeld waarmee uw vereniging investeert in een aanbod aan ouderen dat aansluit bij hun beleving en waarbij de kwaliteit van de sport centraal staat. Dit leidt tot een toename van het aantal lidmaatschappen van ouderen evenals een toename van het aantal mensen dat vrijwilligerswerk verricht.

Wat en hoe
Het project ‘Verzilver je club!’ bestaat uit een cursus en (eventueel) ondersteuning van de vereniging bij het ontwikkelen en uitvoeren van seniorenbeleid binnen de vereniging.
Tijdens de cursus wordt de zogenoemde S-Score afgenomen. Deze score geeft inzicht in de seniorgerichtheid en vormt de basis waarop uw vereniging een visie op seniorensport ontwikkelt en dit in een plan van aanpak vertaalt. De terugkombijeenkomst staat in het teken van de uitwisseling van opgedane ervaringen. Bij het uitvoeren van het plan van aanpak kan de vereniging ondersteuning krijgen van de docent of adviseurs van de NSA.
In het project staat het leren van elkaar centraal. De deelnemende verenigingen kunnen daarom gebruikmaken van het intranet dat rond het project is ontwikkeld. Hierop staat nuttige informatie en verenigingen kunnen elkaar helpen door uitwisseling van goede ideeën en ervaringen.

De cursus wordt voor meerdere sportverenigingen tegelijk in een gemeente gegeven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van bestaande netwerken in uw gemeente om ouderen te stimuleren lid te worden van een sportvereniging.

Duur
Het project ‘Verzilver je club!’ heeft een looptijd van ongeveer een jaar. Dit is gebaseerd op de drie cursusbijeenkomsten, de terugkombijeenkomst en de uitvoering van het plan van aanpak (circa een half jaar).

Meer informatie
Neem voor meer informatie over de inhoud van dit project en de bijkomende kosten contact op met consultant Peter van Diermen via T 088 246 81 00 of stuur een e-mail

SPORTKALENDER
evenement aanmelden
meer