donderdag 29 februari 2024
 
Positief Sportklimaat

Plezier met Positief Sportklimaat binnen vereniging en in de buurt!

Voor sporters is plezier de basis van het sporten. Maar wanneer hebben sporters plezier? Belangrijke rol speelt een positieve omgang met medesporters, positieve manier van coaching, een leuke sfeer binnen het team, de groep, de buurt. Meer plezier betekent ook meer sociale binding en betrokkenheid. Dit heeft effect op de een positieve omgang in de vereniging en/of in de buurt. Maar hoe realiseer je dit?

Vaak heeft een vereniging en het buurtsportwerk geen gerichte aandacht voor het thema positief sportklimaat totdat zich negatieve trends voordoen zoals terugloop van het ledenaantal of deelnemers, kader tekort, negatieve sfeer, of een incident tijdens of rondom de wedstrijd of activiteiten. Over positief sport klimaat ligt beleidsmatig vaak weinig vast en, nog belangrijker, ontbreekt onderlinge afstemming. Ga via dit traject de uitdaging aan om gezamenlijk eenduidig en positief met elkaar om gaat in een plezierige sportomgeving!

Wat en hoe
De NSA biedt procesbegeleiding aan een werkgroep van de sportvereniging en/of organisaties in de buurt om een positief sportklimaat te realiseren. De vereniging en (sport)organisaties komen zelf in actie om dit doel te bereiken.
Hierbij maken wij gebruik van het werkdocument 'Postitief Sportklimaat' combineerd met de methode ’Waarderende benadering’. Het accent van deze benadering ligt op het veranderingsproces zelf: het samenbrengen van mensen, het voeren van gesprekken, het met elkaar verbinden en het afstemmen van de gezamenlijk aanpak. De benadering gaat uit van krachten die aanwezig zijn binnen uw sportvereniging of uw buurt.

Het ondersteuningstraject bestaat uit vier basissessies waarin het volgende centraal staat:

  • huidige omgang met elkaar;
  • cultuur van de sportvereniging/in de buurt;
  • realiseren van de wenselijke situatie;
  • bewaken van de gewenste situatie.

Duur van het traject
Het traject bestaat uit vier bijeenkomsten van 1,5 uur waarin de werkgroep zelf vorm geeft aan een plan van aanpak om een positief sportklimaat binnen de vereniging en/of in de buurt te realiseren. Uitbreiding van het traject is mogelijk via verdiepende themasessies over Regels en afspraken, Omgaan met lastig gedrag, Diversiteit en (Ouder)betrokkenheid.

Meer informatie
Neem voor meer informatie over de inhoud van dit traject en de bijkomende kosten, contact op met Stichting NSA via T 088 246 81 00 of stuur een mail naar info@sportalliantie.nl.

Bent u geinteresseerd in het digitale werkdocument 'Positief Sportklimaat'? Stuurt u ons dan een e-mailbericht o.v.v. uw naam, organisatienaam en telefoonnummer. Wij sturen u het dan graag toe.

SPORTKALENDER
evenement aanmelden
meer