donderdag 6 oktober 2022
 
Tijdelijke inzet professionals

U herkent het vast wel: U hebt als sportbond net niet de tijd of kennis om dat goede initiatief, die subsidieaanvraag of dat onderzoek goed te kunnen uitvoeren. Of u kampt met een tijdelijk tekort aan personeel door zwangerschaps- of ouderschapsverlof. U zou graag het beleidsplan, de projectaanvraag of al die verenigingsbezoeken tijdelijk willen delegeren. Maar u wilt dit wel laten uitvoeren door mensen die kennis en ervaring hebben binnen de sport en weten waarover u spreekt. Snel, deskundig en met hart voor de sport.

Wat en hoe
De NSA beschikt dankzij de bundeling van expertise over een landelijk netwerk van professionals (managers, verenigingsadviseurs, sportconsulenten en trainers) die kennis en ervaring hebben op alle werkterreinen binnen de sport. Denkt u hierbij aan: vrijwilligerswerk, projectmanagement, beleidsplannen, subsidieaanvragen, vraaggericht werken, onderzoek en enquêtes. Onze professionals kunnen zowel op beleidsmatig, projectmatig en/of uitvoerend ingezet worden op de kennisterreinen sport, gezondheid en bewegen. Dat kan bij u als opdrachtgever, maar ook namens u als opdrachtgever.

De professionals zorgen ervoor dat u geen nee hoeft te zeggen en gewoon kunt doorgaan met uw werk. Tijdens een eerste gesprek maakt u uw wensen kenbaar en worden knelpunten zo helder mogelijk in beeld gebracht. Op basis van die informatie selecteren wij de voor uw situatie de meest geschikte professional. Deze persoon gaat bij uw organisatie, gemeente, instelling of vereniging aan de slag voor de overeengekomen periode. De NSA zorgt in die periode voor coaching en begeleiding.

Met de tijdelijke inzet van professionals bereikt u het volgende:

  • oplossen van het capaciteits- of deskundigheidsprobleem ;
  • het met goed resultaat afronden van de gedelegeerde werkzaamheden;
  • kennisoverdracht richting andere betrokkenen;
  • tevreden klanten en opdrachtgevers.

Duur van de inzet van professionals
Er zijn allerlei vormen van tijdelijke inzet van professionals mogelijk. U bepaalt uiteraard zelf de periode en de hoeveelheid uren per week of per maand. De NSA kan een professional leveren voor een afgerond project, een vast aantal uren per week of een overeengekomen aantal dagdelen per maand.

Meer informatie
Neem voor meer informatie over de mogelijkheden en de bijkomende kosten contact op met consultant Peter van Diermen via T 088 246 81 00 of stuur een e-mail.

SPORTKALENDER
evenement aanmelden
meer