woensdag 17 juli 2024
 
Gemeente

Bent u als gemeente op zoek naar een professionele en betrouwbare partner met veel expertise op het gebied van sport(beleid) en verenigingsondersteuning? Ontbreekt het u aan voldoende capaciteit of kennis om bepaalde knelpunten aan te pakken? Hebben de sportverenigingen in uw gemeente behoefte aan projectmatige of structurele ondersteuning?

De NSA is uw gemeente (en de sportverenigingen binnen uw gemeente) op diverse manieren van dienst:

 • verzorgen van sportnota's en beleidsnotities;
 • interimmanagement;
 • onderzoek, ontwikkeling en subsidieaanvragen;
 • scholing en deskundigheidsbevordering;
 • coördinatie en advies;
 • uitvoering en implementatie;
 • evaluatie en belangenbehartiging


De NSA biedt ondersteuning bij vraagstukken op het terrein van onder andere:

 • sportkader (sporttechnisch en management, werkgeverschap en detachering);
 • vrijwilligers en professionals (ontwikkeling vrijwilligersbeleid, inzet van professionals) ;
 • diversiteit (agenderen van thema's die samenhangen met allochtonen, gehandicapten, jongeren, senioren, vrouwen, homoseksuelen en andere specifieke doelgroepen);
 • gezondheid (doelgroepgericht sport- en beweegaanbod);
 • positief sportklimaat (vorm en inhoud geven aan thema’s als sportiviteit en respect, positieve omgang, gedragscodes, opvoeding, pesten en agressie).

Neem voor meer informatie contact met ons op:
T 088 246 81 00
Of stuur ons een e-mail.
 

SPORTKALENDER
evenement aanmelden
meer