woensdag 17 juli 2024
 
Sportbond

Bent u als sportbond op zoek naar een professionele en betrouwbare partner met veel expertise op het gebied van verenigingsondersteuning? Ontbreekt het u aan voldoende capaciteit of kennis om bepaalde knelpunten aan te pakken? Heeft u behoefte aan projectmatige of structurele ondersteuning? 

De NSA is uw sportbond en/of uw lidverenigingen op diverse manieren van dienst:

  • onderzoek en ontwikkeling;
  • scholing en deskundigheidsbevordering;
  • coördinatie en advies;
  • uitvoering en implementatie;
  • evaluatie en belangenbehartiging.


De NSA biedt ondersteuning bij vraagstukken op het terrein van onder andere:

  • sportkader (sporttechnisch en management, werkgeverschap en detachering);
  • vrijwilligers en professionals (ontwikkeling vrijwilligersbeleid, inzet van professionals) ;
  • diversiteit (agenderen van thema's die samenhangen met allochtonen, gehandicapten, jongeren, senioren, vrouwen, homoseksuelen en andere specifieke doelgroepen);
  • gezondheid (doelgroepgericht sport- en beweegaanbod);
  • positief sportklimaat (vorm en inhoud geven aan thema’s als sportiviteit en respect, positieve omgang, gedragscodes, opvoeding, pesten en agressie). 

Neem voor meer informatie contact met ons op:
T 088 246 81 00
Of stuur ons een e-mail.
 

SPORTKALENDER
evenement aanmelden
meer