woensdag 17 juli 2024
 
Sportvereniging

Kampt uw sportvereniging met een specifiek probleem waar u een oplossing voor zoekt? Heeft u behoefte aan incidentele, projectmatige of structurele ondersteuning?

De NSA is uw sportvereniging op diverse manieren van dienst:

 • mondeling en schriftelijk advies;
 • themabijeenkomsten;
 • cursussen, scholingen en opleidingen;
 • projecten van één of meerdere dagdelen;
 • structurele ondersteuning;
 • activiteitenorganisatie.

De NSA biedt ondersteuning bij vraagstukken op het terrein van onder andere:

 • sportkader (sporttechnisch en management, werkgeverschap en detachering);
 • vrijwilligers en professionals (ontwikkeling vrijwilligersbeleid, inzet van professionals) ;
 • diversiteit (agenderen van thema's die samenhangen met allochtonen, gehandicapten, jongeren, senioren, vrouwen, homoseksuelen en andere specifieke doelgroepen);
 • gezondheid (doelgroepgericht sport- en beweegaanbod);
 • positief sportklimaat (vorm en inhoud geven aan thema’s als sportiviteit en respect, positieve omgang, gedragscodes, opvoeding, pesten en agressie). 

Neem voor meer informatie contact met ons op:
T 088 246 81 00
Of stuur ons een e-mail.

SPORTKALENDER
evenement aanmelden
meer