zondag 26 mei 2024
 
Werkwijze

Onze organisatie heeft ruim tachtig jaar ervaring in het ontwikkelen, coördineren en uitvoeren van projecten op het gebied van sport en beweging in tal van maatschappelijke contexten. Vanuit deze expertise schakelt u ons in voor onderzoek, advies, projectcoördinatie, ondersteuning, en (veranderings)management voor de breedtesport. Daarnaast bieden wij een uitgebreid portfolio aan diensten en producten.

Onze inzet is vooral gericht op het ondersteunen van opdrachtgevers bij al hun vraagstukken op het terrein van sportkader, vrijwilligers, professionals, leefbaarheid, gezondheid, waarden en normen, diversiteit en organisatievormen.

Hoe werken wij?
We starten altijd met het verhelderen van de vraag of de probleemstelling van de klant. Vervolgens zoeken wij daarbij naar een specifieke aanpak. Dit kan uiteenlopen van een concreet aanbod op het gebied van deskundigheidsbevordering, het uitvoeren van een onderzoek, het uitbrengen van een advies, het voorbereiden van een beleidsvisie, het toetsen van een plan of het (tijdelijk) voeren van het management van een project of organisatie. Ons landelijke sportadviesbureau is een zelfstandige stichting die wordt aangestuurd door vanuit het management van Sportservice Noord-Brabant.

Samenwerken
‘Samen staan we sterk’ is ons devies. Wij werken dan ook samen met tal van landelijke en provinciale (sport)organisaties, overheden en maatschappelijke sectoren op de volgende gronden:
• horizontale netwerken en organisatiestructuren;
• kennisontwikkeling en kennisuitwisseling;
• innovatie en productontwikkeling;
• gezamenlijke belangenbehartiging;
• gezamenlijke aanvraag van programma’s en projecten;
• fonds- en subsidiewerving.

Uw voordeel
Wij zetten ons in voor een sportieve samenleving in de brede zin van het woord. Vanuit dit gedachtegoed bieden wij u:
• bundeling van kennis, kunde en netwerken;
• vernieuwende organisatievormen;
• vraag- en resultaatgerichte dienstverlening (maatwerk);
• succesvolle ondersteuningsmethodieken
• implementatie en duurzame verankering;
• loketfunctie naar subsidiegevers;
• intermediairfunctie;
• onderdakfunctie voor anders-, zelf- en ongeorganiseerde sporters;
• belangenbehartiging.

Informatie
Neem gerust contact met ons op om vrijblijvend van gedachten te wisselen over de mogelijkheden voor uw specifieke situatie via:
T 088 246 81 00
E info@sportalliantie.nl

SPORTKALENDER
evenement aanmelden
meer