donderdag 29 februari 2024
 
Leider Sportieve Recreatie - niveau 1

 De cursus Leider Sportieve Recreatie (LSR) niveau 1 leidt cursisten op tot junior assistent sportleiders.

Leuk dat u interesse heeft in de cursus 'Leider Sportieve Recreatie' niveau 1. Deze opleiding is gericht op het leren van de volgende vaardigheden:

 • Veiligheid inschatten van het gebruik van de speelruimte
 • Deelnemers kunnen enthousiasmeren en stimuleren
 • Snel en duidelijk een eenvoudig spel kunnen uitleggen

 • Methodisch en spelend een spel uitleggen
 • Binnen het spel kunnen variëren en uitbouwen
 • Veilig en doelmatig gebruik van spel- en sportmateriaal 
 • Beheer van sport- en spelmateriaal

Deze vaardigheden worden behaald door het volgen van de volgende activiteiten:

 • 15 lesuren
 • 1 uur persoonlijke coaching


Proeve van bekwaamheid (Examen) 1.1.
Assisteren bij lessen en/of activiteiten.

 • U gaat 4 deelopdrachten uitvoeren met betrekking op het begeleiden van deelnemers tijdens lessen en/of activiteiten, het toezien op veiligheid, het opvolgen van aanwijzingen en het zorgdragen voor materialen.
 • De ingevulde werkbladen over de 4 deelopdrachten vormen samen een portfolio en deze wordt beoordeeld.


Proeve van bekwaamheid (Examen) 1.2.
Zorgen voor maatregelen.

 • U gaat 4 deelopdrachten uitvoeren met betrekking op het begeleiden van deelnemers bij toetsen en/of evenementen, het waarborgen van hygiëne, het maken van afspraken en het afhandelen van formaliteiten.
 • De ingevulde werkbladen over de 4 deelopdrachten vormen samen een portfolio en deze wordt beoordeeld.


Stagelopen - 5 uur.

 • U gaat 5 uur stagelopen bij een sportvereniging, jongerencentrum, Sport-BSO of een andere organisatie welke sportactiviteiten aanbiedt.
 • U gaat stagelopen bij een organisatie waar een stagebegeleider aanwezig is met een niveau 3 diploma.
 • U gaat tijdens deze stage een sportbegeleider assisteren met het lesgeven aan kleine groepen.


Heeft u vragen of opmerkingen? Neemt dan contact op met Peter van Diermen via T 088 246 81 00 of p.van.diermen@sportalliantie.nl

SPORTKALENDER
evenement aanmelden
meer