zaterdag 18 september 2021
 
De waarde van de LSR-1 voor de de Kinderopvang en tussen- en buitenschoolse opvang!

Leider Sportieve Recreatie op basisschool van de Toekomst
 

In Parkstad Limburg loopt in de Gemeenten Landgraaf en Brunssum het project “Gezonde Basisschool van de Toekomst”.

Kinderopvang organisaties
De kinderopvang organisaties Humanitas en Kerkrade hebben hun pedagogisch medewerkers de sportopleiding Leider Sportieve Recreatie aangeboden waarmee zij in staat zijn de extra spel en beweeg activiteiten te verzorgen. Verder krijgen de kinderen binnen dit project gezonde voeding door school aangereikt en minimaal 45 minuten extra sport en bewegen en/of cultuuraanbod binnen de reguliere schooldag.

Competenties PM-ers
Na een jaar in het project kwam regelmatig het signaal dat de PM-ers zich niet altijd even competent voelden om de aangeboden sport- en spelactiviteiten te verzorgen of hier de juiste methodische opbouw en didactische aanpassingen bij te maken. Als PM-ers zijn deze medewerkers meer dan competent, alleen op het gebied van sport en spel ontwikkeling en differentiatie hadden zij ondersteuning nodig.

Extra bewegen organiseren
Voorafgaand aan het extra beweegaanbod is een pauze gepland, die bij de reguliere onderwijstijd hoort en wordt de gezonde lunch verzorgd. Tijdens de Tussen Schoolse Opvang (TSO) nemen de Pedagogisch Medewerkers (PM-ers) de klas over van de groepsleerkracht voor het verplichte beweegaanbod van 45 minuten. De PM-ers zijn afkomstig van de kinderopvangorganisaties Humanitas en Kerkrade die ook de BSO-locaties in/bij de betrokken scholen beheren.

Opleiding Leider Sportieve Recreatie
Binnen deze situatie hebben wij ervoor gekozen om de LSR 1 als scholing in te zetten. Vanwege de inzet van deze medewerkers binnen de VSO, KDV en BSO hebben wij gekozen voor 8 bijeenkomsten van 2 uur. In de praktijk leren PM-ers onder andere hoe ze sport en spel activiteiten organiseren en voorbereiden, hoe je optimaal speluitleg en instructie geeft. Spel- en beweegactiviteiten worden met deze kennis in huis op een goede en verantwoorde manier uitgevoerd.

Praktisch
Deze bijeenkomsten zijn zeer praktisch ingestoken en starten altijd vanuit de praktijksituaties waar de PM-ers tegenaan lopen bij de TSO. De “stage” werd uitgevoerd tijdens de TSO waar de docenten l rond liepen als praktijkbegeleider. Er is in dit aanbod minder aandacht besteed aan het pedagogische gedeelte en meer aan het didactisch en methodische gedeelte van het sport- en spelaanbod.


*geslaagde PM-ers van de kinderopvangorganisaties Humanitas en Kerkrade

Diploma
In totaal hebben 43 PM-ers het diploma ontvangen. Dit is voor de kinderopvangorganisaties een meerwaarde, omdat zij nu adverteren met PM-ers met een LSR aantekening (leiding kunnen geven aan de sportieve kinderopvang).

Vervolg in Landgraaf en Brunsum
De betrokken organisaties zijn lovend over het aanbod en de LSR 1 wordt nu ieder jaar aangeboden en ook de betrokken vrijwilligers (+/- 8 per school) gaan in dit traject meelopen.
 

Referenties
Voor referenties kunt u de bijgevoegde filmpje bekijken en of contact opnemen met de betrokken coördinatrices van de Gezonde Basisschool van de Toekomst.
You tube: https://www.youtube.com/watch?v=Qq8fXaTs_b8

Contactgegevens coördinatrices:
1. Judith Wintjens (Coördinatrice BS Wereldwijs, Kinderopvang Humanitas) jwintjens@kinderopvanghumanitas.nl
2. Sonja v/d Werdt (Coördinatrice BS Harlekijn, Kinderopvang Humanitas) sonja71@home.nl
3. Nathalie Grzesik (Coördinatrice BS Langeberg, Kinderopvang Humanitas) natje_g84@hotmail.com
4. Carmen Debets (Coördinatrice BS Schatgraver, Kinderopvang Kerkrade) C.Debets@kinderopvangkerkrade.nl
 

Informatie
Voor meer informatie over de opleiding Leider Sportieve Recreatie kunt u contact opnemen met de NSA via Bep Timmer, b.timmer@sportalliantie.nl of bel naar 088-2468100.

<< Terug naar nieuwsarchief
SPORTKALENDER
evenement aanmelden
meer