zaterdag 18 september 2021
 
NIEUW werkboek De Vreedzame sportvereniging


Sport en opvoeden door Foppe de Haan

In Nederland is ruim driekwart van alle jeugd lid van een sportvereniging. Daarmee heeft de sportvereniging als mede-opvoeder grote invloed op het opvoeden en opgroeien van kinderen. Er zijn meerdere studies die wijzen op een direct verband tussen sportdeelname en preventie van probleemgedrag. In alle gevallen wordt nadrukkelijk vermeld dat sport niet zomaar een preventieve werking heeft, maar dat de context daarbij zeer belangrijk is. Die context bestaat onder andere uit de sfeer bij de activiteit, of anders gezegd het pedagogisch klimaat. Sportleiders hebben veel invloed op het pedagogisch klimaat tijdens sportactiviteiten. Een pedagogisch klimaat creëren kan eenvoudig zijn. Spreek met elkaar af wat je als club wilt uitstralen en welke opvoedkundige warden en boodschappen je wilt overbrengen.

De aanpak van De Vreedzame School/Wijk heeft een paar belangrijke uitgangspunten. Zo is er bijvoorbeeld aandacht voor een positief sportklimaat. Trainers geven opstekers (complimenten), staan zelf model en creëren een positief en sportief groepsklimaat. Samen met de groep worden er omgangsafspraken gemaakt, naast de regels die door de trainer zijn bepaald. Ik hanteer zelf ook enkele duidelijke regels: gelijke monniken gelijke kappen, op tijd aanwezig zijn, respect hebben voor elkaar, goed trainen en alles geven tijdens de wedstrijd. In de teams die ik begeleid heb waren er veel onderlinge verschillen tussen spelers, sociaal, economische, land van herkomst, religie, culturele achtergrond. Ja, en natuurlijk zaten er ook homo’s bij, dat is zo. Dat is iets waar de sport wereld nog hard aan moet werken. Ik heb respect voor iedereen zoals deze is. Ik vind dat als je jezelf bent en kunt zijn je natuurlijk veel beter gaat presteren! De trainer is de belangrijkste “speler” in het proces van openheid en mentale veiligheid binnen de groep. Hij/zij zet de toon, bewaakt de fundamentele spelregels en weet zaken als wie en hoe je bent bespreekbaar te maken. Voordoen is voorleven! Waardoor elke sporter optimaal kan presteren.

Ook vind ik het erg belangrijk om jongeren te leren omgaan met vrijheid. Dat betekent dat ze verantwoordelijkheid moeten leren dragen, leren verder kijken dan hun neus lang is. (Groter) groeien betekent dat je kinderen uitdaagt mee te denken, eventueel mee te beslissen en leert verantwoordelijkheid te nemen. Dat is waar de Vreedzaam voor staat. Goed communiceren is hierin een belangrijke pijler en niet als een sergeant bevelen geven en dan verwachten dat ze later zelfstandig beslissingen nemen. Geduld en vooral positief denken en handelen is een voorwaarde voor goed leiderschap. In het veld en tijdens de trainingen doe ik dat met korte en efficiënte interacties: ‘Dus: ‘Stop! Waarom deed je wat je deed? Je speelt naar hem, maar op rechts
is het hele veld open.’ Sommige trainers zitten er altijd bovenop. Maar ik volg juist het pad van loslaten. Een trainer zie ik als een berggids die pas bij gevaar dwingend en met scherpe commando’s optreedt. Maar daarna houdt hij op gepaste afstand een oogje in het zeil. Laat spelers zelf de zaken uitzoeken en geef zo nu en dan aanwijzingen waardoor ze uiteindelijk zelf sneller en beter een berg kunnen beklimmen.’ Dit zijn zomaar wat ervaringen uit mijn werk als trainer die passend zijn bij de uitgangspunten van Vreedzaam.

Ik hoop dat je als sportleider inspiratie opdoet met dit boek en wens je hierbij veel leesplezier toe.

Foppe de Haan
 

Voor meer informatie en voor het bestellen van het werkboek klik hier: www.sportalliantie.nl/index.php

<< Terug naar nieuwsarchief
SPORTKALENDER
evenement aanmelden
meer