zaterdag 18 september 2021
 
GGZ Ingeest: gediplomeerde assistent-sportbegeleiders

Negen cliënten van GGZ Ingeest mogen zich vanaf nu assistent-sportbegeleider noemen. Ze ontvingen op 11 juni jl. het diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 2 van de Stichting NSA. Voor vijf andere cliënten geldt dat zij hun portfolio of stage nog moeten afronden alvorens ook zij een diploma krijgen. De opleiding is financieel mogelijk gemaakt door het Fonds Psychische Gezondheid en aangeboden in het kader van het project leefstijl.

Nieuw begin
Erica van Broeckhuijsen van het Fonds Psychische Gezondheid reikte de diploma's uit. "Ik weet dat de weg naar het behalen van dit diploma flink wat doorzettingsvermogen heeft gekost. Jullie zijn met dit landelijk erkende diploma goed op weg. Want dit is de start van een begin." Peter Euwes, docent van de NSA, gaf voor het eerst les aan mensen met een psychiatrische achtergrond: "Ik had anders verwacht maar we hebben niets geks meegemaakt. Soms was er sprake van wat concentratieverlies of moest er even worden weggelopen omdat er teveel prikkels waren, maar ik heb met veel plezier met de cursisten gewerkt. Hun zelfstandigheid is vooruitgegaan en omdat ze voor een groep hebben gestaan, is ook het zelfvertrouwen gegroeid."

Actief in sport
De gediplomeerden kunnen als assistent helpen bij sport- en bewegingsactiviteiten, bijvoorbeeld bij hun stageadres of bij een werkervaringsplaats op verschillende locaties van GGZ inGeest. Ook kunnen zij cliënten motiveren meer te bewegen. Met de opleiding helpt GGZ inGeest ze met een landelijk erkend diploma op weg. Mensen die daar aan toe zijn, kunnen met dit diploma ook buiten GGZ inGeest aan de slag. De geslaagden reageren allemaal enthousiast. Ze geven aan veel geleerd te hebben en meer zelfvertrouwen te hebben gekregen. Daarbij merken ze op allemaal wel verder te willen. Sommigen zijn inmiddels al actief in de sport. Denk aan vrijwilligerswerk sport en spel met bejaarden, een warming up geven of aerobicsles geven aan cliënten, stagelopen bij een tennisleraar of werken bij Sport Support Haarlem.

Vervolg
Peter Euwes, docent van de NSA, gaf aan dat de cursisten een hoger niveau aankunnen. Gezocht wordt naar de benodigde financiering om de kersverse assistent-sportbegeleiders een vervolgopleiding te kunnen aanbieden. Het gaat dan om LSR niveau 3, EHBO of reanimatie. Eén cursist is inmiddels individueel de opleiding niveau 3 begonnen.
De opleiding tot leider sportieve recreatie is een onderdeel van het project leefstijl binnen GGZ inGeest. De wens is te komen tot een instellingsbrede leefstijlaanpak. De verwachting is dat veel winst te boeken is op het gebied van gezondheid, levensverwachting en kwaliteit van leven van de patiënten van GGZ inGeest.

Meer informatie:
Klik hier voor meer informatie over de opleiding LSR, of neem contact op met consultant Peter van Diermen, T 088 246 81 00.

 Bron: intranet GGZ Ingeest.

<< Terug naar nieuwsarchief
SPORTKALENDER
evenement aanmelden
meer