zaterdag 7 december 2019
 
Seksuele diversiteit binnen sportverenigingen

Kaderavonden 'Iedereen hoort er bij'

Iedereen is verschillend, gelukkig maar! Soms is het lastig. Hoe moet je omgaan met die verschillen? De sociale acceptatie van homoseksuelen in de sport is nog altijd geen vanzelfsprekendheid. De NSA vindt het van belang dat binnen sportverenigingen aandacht is voor het thema seksuele verschillen. Binnen sportverenigingen zijn de trainer, coach en bestuurders mede verantwoordelijk voor het creëren van een sociaal veilige sportomgeving waarin iedereen kan meedoen en de sport kan beoefen die hij of zij wil.

Hoe en wat
In Nederland sporten 750.000 mensen die homo, lesbisch, biseksueel of transgender zijn. Onder deze mensen zijn vooral individuele sporten populair. Sportverenigingen en teamsporten worden vaak gemeden omdat men bang is voor homo-onvriendelijke grappen. Men is bang buiten gesloten te worden. Hetero zijn is immers de norm en homo is nog regelmatig een scheldwoord.

Bekijk video: Homoacceptatie in de sport. Sport sluit niemand uit!

Bespreekbaar maken
Seksuele diversiteit (homoseksueel, lesbisch, biseksueel of transgender) is voor veel verenigingen een lastig thema. Om het thema toch bespreekbaar te kunnen maken is seksuele diversiteit een verdiepingsthema van het positief sportklimaat. Positief sportklimaat gaat over positieve manier met elkaar omgaan, accepteren van verschillen tussen mensen binnen de vereniging en zich houden aan de gezamenlijk gemaakte afspraken om de positieve cultuur te behouden.

Kaderavonden
De NSA heeft voor sportverenigingen twee kaderavonden ‘Iedereen hoort er bij' voor (jeugd)trainers, (jeugd)coaches, leiders, (team)ouders en bestuurders ontwikkeld . De twee avonden geven kaderleden bewustwording en inzicht in hoe wordt omgegaan met verschillen tussen mensen en specifiek hoe wordt omgegaan seksuele diversiteit binnen de sportvereniging wat bijdraagt aan het voorkomen van uitsluiting van niet heteroseksuele sporters. De kaderavonden zijn interactief. De eerste avond staat in het teken van bewustwording van ‘iedereen is anders en seksuele diversiteit’ door de verschillende werkvormen zoals gesprek, film en artikelen. De tweede avond is gericht op de praktische vertaling naar de praktijk, wat kun jij doen als trainer-coach of als bestuurder? Hoe kun je het thema meenemen in het actieplan positief sportklimaat en Hoe blijft de aandacht voor ‘seksuele diversiteit’ binnen de vereniging aanwezig?

Duur van de kaderavonden
Om het thema 'seksuele diversiteit' goed te kunnen behandelen worden er twee kaderavonden georganiseerd die per avond circa twee uur duren.

Meer informatie
Neem voor meer informtie over de inhoud van de kaderavonden en de bijkomende kosten contact op met Stichting NSA via T 088 246 81 00 of stuur een mail naar info@sportalliantie.nl.
De kosten voor de kaderavonden kunnen mogelijk in overleg met uw gemeente worden gedeeld. De NSA kan hierbij bemiddelen.

SPORTKALENDER
evenement aanmelden
meer